Sök
Redaktör
Administratör

Läs mer om Sociologidagarna 2018

Call for abstracts! NSA 2018 2018/04/19 Publicerad av Snorri Karlsson
Now is the time to upload abstract for the 29th Nordic Sociological Association Conference which will be held in Aalborg, Denmark, 8-10 August 2018. The title of the conference is: The Global North - Welfare policies, mobilities, inequalities, and social movements.
  Läs mer ➪
CFP: Special issue of Sociologisk Forskning: Time, power and resistance 2018/04/19 Publicerad av Snorri Karlsson
Deadline for papers 15 december 2018
  Läs mer ➪
Hundreds of sociologists came to Lund to discuss a divided world 2018/03/19 Publicerad av Snorri Karlsson
SOCIOLOGIDAGARNA 2018: The Swedish Sociological Association's bi-annual conference titled "Sociology in a Polarized World" took place in Lund last week and was hosted by the Department of Sociology.
  Läs mer ➪

  Se alla nyheter ➪
Medlemsinstitutioner
Nordic Sociological Association
European Sociological Association

Avhandlingar i sociologi


Baral, Anna,
Bad Guys, Good Life :An Ethnography of Morality and Change in Kisekka Market (Kampala, Uganda)
2018/01/01

Bergström, Magdalena,
Att åldras med långvariga alkoholproblemhur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv
2018/01/01

Bååth, Jonas,
Production in a State of Abundance :Valuation and Practice in the Swedish Meat Supply Chain
2018/01/01

Ekman, Inger,
Självskadande handlingarungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen
2018/01/01

González
Fernández, Tania,
Feeling Across Distance :Transnational Migration, Emotions, and Family Life Between Bolivia and Spain
2018/01/01

Pålsson, David,
The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden
2018/01/01

Skillmark, Mikael,
Uppdrag standardiseringinförande och användning av manualbaserade utrednings
och bedömningsverktyg i socialtjänsten
2018/01/01

Storm, Palle,
Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor
2018/01/01

Ye, Rebecca,
The Aspirants How faith is built in emerging occupations
2018/01/01

Andersson, Anton B.,
Networks and Success Access and Use of Social Capital among Young Adults in Sweden
2017/01/01

Fler avhandlingar i sociologi på SwePub