Sök
Redaktör
Administratör

Följ Sveriges Sociologförbund på Facebook

Sociologi på gymnasiet - En kartläggning från Sveriges Sociologförbund 2018/01/26 Publicerad av Snorri Karlsson
Johan Fagerberg har författat en rapport som en del av ett uppdrag från Sveriges Sociologförbund (SSF) som syftar till att bidra med underlag för fördjupad kunskap till förbundet och dess pågående arbete med att stärka sociologiämnet på gymnasiet.
  Läs mer ➪

  Se alla nyheter ➪
Medlemsinstitutioner
Nordic Sociological Association
European Sociological Association
International Sociological Association

Avhandlingar i sociologi


Andersson, Linus,
Essays on Family Dynamics Partnering, Fertility and Divorce in Sweden
2019/01/01

Fredriksson, Daniel,
Enabling employment?Drivers and outcomes of active labour market policies in comparative perspective
2019/01/01

Lindahl, Robert,
Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet :Om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna
2019/01/01

Al Khalidi, Marwa,
Influential Moments in City Planning Meetings : A Study of Decision
Making Situations in a Jordanian Municipality
2018/01/01

Baral, Anna,
Bad Guys, Good Life :An Ethnography of Morality and Change in Kisekka Market (Kampala, Uganda)
2018/01/01

Bergström, Magdalena,
Att åldras med långvariga alkoholproblemhur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv
2018/01/01

Bååth, Jonas,
Production in a State of Abundance :Valuation and Practice in the Swedish Meat Supply Chain
2018/01/01

de Cabo, Annelie,
Brott eller passion? Myndighetsdiskurser om manlig sexhandel från 1930
till 2000
tal
2018/01/01

Ek, Hans,
Psykiatriseringen av skolkaren BUP och det institutionella omhändertagandet av ungdomar som inte går till skolan
2018/01/01

Ekholm, Thomas,
Då har Japan upphört att vara Japan – Det japanska tehuset vid Etnografiska museet, samt bilden av chanoyu i Sverige och väst, 1878
1939
2018/01/01

Fler avhandlingar i sociologi på SwePub