Sök
Redaktör
Administratör

Läs mer om Sociologidagarna 2018

Hundreds of sociologists came to Lund to discuss a divided world 2018/03/19 Publicerad av Snorri Karlsson
SOCIOLOGIDAGARNA 2018: The Swedish Sociological Association's bi-annual conference titled "Sociology in a Polarized World" took place in Lund last week and was hosted by the Department of Sociology.
  Läs mer ➪
Sociologi på gymnasiet - En kartläggning från Sveriges Sociologförbund 2018/01/26 Publicerad av Snorri Karlsson
Johan Fagerberg har författat en rapport som en del av ett uppdrag från Sveriges Sociologförbund (SSF) som syftar till att bidra med underlag för fördjupad kunskap till förbundet och dess pågående arbete med att stärka sociologiämnet på gymnasiet.
  Läs mer ➪

  Se alla nyheter ➪
Medlemsinstitutioner
Nordic Sociological Association
European Sociological Association

Avhandlingar i sociologi


Bergström, Magdalena,
Att åldras med långvariga alkoholproblemhur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv
2018/01/01

Pålsson, David,
The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden
2018/01/01

Andersson, Anton B.,
Networks and Success Access and Use of Social Capital among Young Adults in Sweden
2017/01/01

Bergmark, Magnus,
Integrerade psykosociala insatser Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält
2017/01/01

Bjereld, Ylva,
If they only knew. Bullying victimization among children and youth in the Nordic countries
2017/01/01

Björk, Sofia,
Gender and Emotions in Family Care – Understanding masculinity and gender equality in Sweden
2017/01/01

Brandheim, Susanne,
A systemic stigmatization of fat people
2017/01/01

Capelan Köhler, Annika,
Fibre Formations : Wool as an anthropological site
2017/01/01

Carlsson, Catharina,
Hästunderstött socialt arbete
ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal
2017/01/01

Chudnovskaya, Margarita,
Higher education and family formation A story of Swedish educational expansion
2017/01/01

Fler avhandlingar i sociologi på SwePub