Sök
Redaktör
Administratör

Följ Sveriges Sociologförbund på Facebook

CFP: Special issue of Sociologisk Forskning: Time, power and resistance 2018/04/19 Publicerad av Snorri Karlsson
Deadline for papers 15 december 2018
  Läs mer ➪
Hundreds of sociologists came to Lund to discuss a divided world 2018/03/19 Publicerad av Snorri Karlsson
SOCIOLOGIDAGARNA 2018: The Swedish Sociological Association's bi-annual conference titled "Sociology in a Polarized World" took place in Lund last week and was hosted by the Department of Sociology.
  Läs mer ➪
Sociologi på gymnasiet - En kartläggning från Sveriges Sociologförbund 2018/01/26 Publicerad av Snorri Karlsson
Johan Fagerberg har författat en rapport som en del av ett uppdrag från Sveriges Sociologförbund (SSF) som syftar till att bidra med underlag för fördjupad kunskap till förbundet och dess pågående arbete med att stärka sociologiämnet på gymnasiet.
  Läs mer ➪

  Se alla nyheter ➪
Medlemsinstitutioner
Nordic Sociological Association
European Sociological Association

Avhandlingar i sociologi


Baral, Anna,
Bad Guys, Good Life :An Ethnography of Morality and Change in Kisekka Market (Kampala, Uganda)
2018/01/01

Bergström, Magdalena,
Att åldras med långvariga alkoholproblemhur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv
2018/01/01

Bååth, Jonas,
Production in a State of Abundance :Valuation and Practice in the Swedish Meat Supply Chain
2018/01/01

Ekman, Inger,
Självskadande handlingarungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen
2018/01/01

Eriksson, Helen,
Studies on Parental Leave and Co
residence using Swedish Register Data
2018/01/01

González
Fernández, Tania,
Feeling Across Distance :Transnational Migration, Emotions, and Family Life Between Bolivia and Spain
2018/01/01

Heintz, Maria,
”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan
2018/01/01

Larsson, Magnus,
National environmental evaluation systemsguiding towards sustainability?
2018/01/01

Lundberg, Arvid,
Openness as Political Culture :The Arab Spring and the Jordanian Protest Movements
2018/01/01

Mitchell, Andrew,
Tracing Wolves :Materiality, Effect and Difference
2018/01/01

Fler avhandlingar i sociologi på SwePub