Sök
Redaktör
Administratör

Styrelse


Styrelse 2016-2018

Sekretariat

Tora Holmberg (ordf.)
Katarina Jacobsson (vice ordf.)
Ingemar Johansson Sevä (sekreterare)
Anna Olofsson (kassör)

Ordinarie ledamöter

Magnus Boström
Petter Bengtsson
Ylva Ulfsdotter Eriksson
Annika Jonsson
Susanna Nordström
 

Suppleanter

Glenn Sjöstrand
Eva Sundström

Valberedning

Stefan Svallfors (ordf.)
Åke Nilsén
Sverre Wide

Revisorer

Göran Ahrne
Erik Löfmarck

Revisorssuppleanter

Rolf Lidskog
Sven Olsson

Se arkiv för styrelseprotokoll

Skapad av Snorri Karlsson 2011/09/12
Uppdaterad av Ingemar Johansson 2016/03/14