Sök
Redaktör
Administratör

Sociologiprofiler


Sociologiprofiler i Sverige

Sociologprofiler i Norden är ett projekt som initierats av Nordiska Sociologförbundet (NSA). Syftet är att synliggöra sociologer och öka kunskapen om deras utbildning och arbetsmöjligheter inom olika sektorer i de nordiska länderna. Förutom Sverige deltar också Danmark, Finland, Island och Norge i projektet. Vi presenterar här tio intervjuer med före detta studenter i sociologi, som nu är yrkesverksamma inom olika sektorer och branscher. Läs och inspireras! För den som vill veta vad sociologier i övriga Norden arbetar med, finns flera intervjuer på Nordiska sociologförbundets hemsida:  
www.nordicsociologicalassociation.org

Intervjuerna har genomförts av Malin Wreder, Karlstads universitet och Marcus Persson, Lunds universitet. Ambitionen har varit att spegla kvinnor och män, unga och äldre, verksamma inom så många olika sektorer som möjligt i samhället. Intervjuerna har genomförts via besök, telefon, samt mejl. Efter intervjuerna följer en kort översikt över sociologiämnets framväxt och utveckling i Sverige. Rapporten avslutas med en översikt över de lärosäten där man för närvarande kan läsa sociologi på grund- och/eller forskarutbildningsnivå.

Informationen om sociologiämnets framväxt och de lärosäten som för närvarande erbjuder sociologi har hämtats från fyra källor. Dels från två antologier om sociologins historia i Sverige: Fridjónsdóttir, K. (red) 1987. Om svensk sociologi. Historia, problem och perspektiv, och Hansen, L., Johansson, T., Kollind, A-K., Månsson, P., Svensson, L. (red) 1997. Sociologi i tiden – bakgrund, utveckling, framtid. Dels från den information som finns tillgänglig via Högskoleverkets (HSV) rapporter och statistik, samt på den webbsida som alla Sveriges högskolor och universitet använder för antagningen av studenter (www.studera.nu).

På uppdrag av Nordiska Sociologförbundet, oktober 2008
Malin Wreder

Skapad av Snorri Karlsson 2011/09/12
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2012/04/24