Sök
Redaktör
Administratör

Kurser


Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram (120hp) 2018/01/31 Publicerad av Snorri Karlsson
Linnéuniversitetet, Växjö
  Läs mer ➪
9th ESSA Summer School in Social Simulation: “Models in the real world” 2018/01/31 Publicerad av Snorri Karlsson
Linnaeus University, Växjö, 13-17, 2018
  Läs mer ➪