Sök
Redaktör
Administratör

Om Sociologisk Forskning


Sociologisk Forskning är en facktidskrift för sociologer och för andra som intresserar sig för den empiriska, teoretiska och metodologiska utvecklingen inom sociologin och samhällsvetenskaperna. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Tidskriften har ett särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen och har dessutom emellanåt temanummer för speciellt aktuella forskningsområden. Vidare har Sociologisk Forskning en omfattande recensionsavdelning där svensk och internationell sociologisk och samhällsvetenskaplig litteratur recenseras. Tidskriften tillämpar ett peer review-förfarande. Den grundades 1964 och utkommer med 4 nummer per år. Sociologisk Forskning ges ut av Sveriges Sociologförbund med stöd av Vetenskapsrådet.

ISSN. Elektronisk version: 2002-066X. Tryckt version: 0038-0342.

Indexering. Sociologisk Forskning indexeras i många databaser, så som t.ex. ArticleFirst, Artikelsök, Cambridge Scientific Abstracts, Collection Search International Nuclear Information System, Social Services Abstract, Current Abstracts, IBZ: Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozial-wissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Periodicals Index Online, SCOPUS, Sociological Abstracts, SOCIndex, Social Sciences Citation Index, Social Services Abstracts, TOC premier, Thomson Reuters Web of Science, Worldwide Political Science Abstracts. Sociologisk Forskning finns också tillgänglig via JSTOR och politiken.se.

Segerstedtpriset. Vid sociologidagarna som hålls vartannat år delar Sveriges Sociologförbund ut Segerstedtpriset för bästa artikel i Sociologisk Forskning. Ett pris delas ut för varje årgång av tidskriften. Segerstedtpriset instiftades 1994. Prissumman är f.n. 10 000 kr.

Statistik. Sociologisk Forskning publicerar ca 12 referee-granskade artiklar och sammanlagt ca 400 sidor vetenskaplig text per år. Den har för närvarande (2015)  en rejection rate om 59 %. Genomsnittlig tid till beslut för accepterade referee-granskade manuskript är (2015) 69 dagar. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan  0 och 2) enligt Norwegian register of scientific journals and publishers.

 

Skapad av Snorri Karlsson 2014/12/31
Uppdaterad av Sverre Wide 2016/09/28