Sök
Redaktör
Administratör

Open access


Sociologisk Forskning är en open access-tidskrift vilket betyder att allt dess innehåll är fritt tillgängligt utan kostnad. Innehållet får fritt läsas, laddas ned, kopieras, distribueras, skrivas ut och länkas. Innehållet får inte ändras. När innehållet används måste författare och källa anges. Upphovsrätten till innehållet tillhör respektive författare och Sveriges Sociologförbund. Allt detta överensstämmer med den definition av open access som görs av BOAI (The Budapest Open Access Initiative).

För mer information om open access, se Kungliga Bibliotekets hemsida:

http://www.kb.se/openaccess/se

Skapad av Snorri Karlsson 2015/02/10
Uppdaterad av Sverre Wide 2016/09/28