Sök
Redaktör
Administratör

Gymnasiesociologi


Vad är sociologi? Varför behövs sociologi? Varför är sociologi som forskningsområde viktigt? Rolf Lidskog besvarar dessa frågor i en video, som ingår i läromedlet samhällskunskap för årskurs 1 på gymnasiet.

(Video från Timothy Tore Hebb, på Vimeo.)

Kontaktpersoner

Karlstads universitet: Karin Lundkvist karin.lundkvist@kau.se

 

Skapad av Snorri Karlsson 2017/09/24
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2017/11/05