Sök
Redaktör
Administratör

Gymnasiesociologi


Johan Fagerberg (2018) har författat en rapport om sociologi i Sveriges gymnasieskolor. Rapporten utgör en del av ett uppdrag från Sveriges Sociologförbund (SSF) som syftar till att bidra med underlag för fördjupad kunskap till förbundet och dess pågående arbete med att stärka sociologiämnet på gymnasiet. Uppdraget har inneburit att kartlägga, analysera och ge förslag till åtgärder. 

Ladda ner rapporten som PDF.


Vad är sociologi? Varför behövs sociologi? Varför är sociologi som forskningsområde viktigt? Rolf Lidskog besvarar dessa frågor i en video, som ingår i läromedlet samhällskunskap för årskurs 1 på gymnasiet.

(Video från Timothy Tore Hebb, på Vimeo.)

Kontaktpersoner

Karlstads universitet: Karin Lundkvist karin.lundkvist@kau.se

 

Skapad av Snorri Karlsson 2017/09/24
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2018/01/26