Sök
Redaktör
Administratör

Sociologisk Forskning 54:3 (2017)


|Tidigare| 
|Senare| 

Innehåll
Redaktörerna har ordet: Lundaredaktionen har tagit övers 161|Fulltext| |DiVA|
Visible persons, invisible work? Exploring articulation work in the implementation of person-centred care on a hospital ward s 163 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Doris Lydahl
Massmedias hantering av vetenskaplig kritik mot Ritalin, Concerta och Strattera: Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på psykofarmaka s 181 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Jonas Lindblom
Josef Qaderi
Kontextualiseringens svåra konst: Kunskap, kön och förbindelselinjer i en förundersökning om ”hedersvåld” s 209 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Jenny Westerstrand
An interview with Hans Joas s 233 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Carl-Göran Heidegren
Recensioner:s 245|Fulltext||DiVA|
     Visa/dölj recensioner
Sociologförbundet har ordet: Sociologidagarna 2018s 267 |Fulltext| |DiVA|

Skapad av Snorri Karlsson
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2017/09/28