Sök
Redaktör
Administratör

Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram (120hp)


Linnéuniversitetet, Växjö

Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa dig i de vetenskapliga metoder som finns för att bättre förstå hur samhället fungerar och hur människor kan bidra till att samhället utvecklas.

Många av samhällets mest angelägna problem faller långt utanför traditionella forskningsdiscipliners gränser, och kräver därför innovativa analysverktyg. Programmet erbjuder ett brett utbud av metodutbildning tillsammans med möjligheten att specialisera sig på specifika samhällsfrågor, och ger nödvändiga färdigheter för att bedriva självständig forskning.

För att framgångsrikt genomföra programmet är det viktigt att uppvisa stark entusiasm inför dataanalys, och att kunna lära sig att använda olika datorbaserade metoder, såsom statistisk analys, textanalys, och social simulering. Ditt aktiva deltagande i samtliga lärandeaktiviteter är avgörande för framgångsrika studier på programmet. Därför uppmanas du starkt till detta. I programmet ingår dessutom flera obligatoriska praktiska moment (grupparbeten, sammankomster i datalabbet, etc.), samt en uppsats baserad på egen forskning.

- Undervisningsspråk: engelska

- Studiefart: helfart

- Mer info och utbildningsplan:

https://lnu.se/program/tillampad-samhallsvetenskaplig-analys-masterprogram/vaxjo-internationell-engelska-ht/

Skapad av Snorri Karlsson 2018/01/31
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2018/01/31