Sök
Redaktör
Administratör

Sociologisk Forskning 55:2-3 (2018)


|Tidigare| 

TEMA: Det svenska politiska landskapet inför valet 2018
Innehåll
Redaktörerna har ordets 119|Fulltext| |DiVA|
Förändring och kontinuitet i det svenska politiska landskapet – Politisk-sociologiska perspektiv inför valet 2018 s 121 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Magnus Wennerhag
Gabriella Elgenius
The changing political landscape in Sweden – Political cleavages, actors and processes s 139 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Gabriella Elgenius
Magnus Wennerhag
The institutionalization of a new social cleavage – Ideological influences, main reforms and social inequality outcomes of ”the new work strategy” s 155 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Mattias Bengtsson
Kerstin Jacobsson
Den svenska tryggheten – En studie av en kriminalpolitisk symbol s 179 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Klara Hermansson
Slaget om hemmet – Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi s 203 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Magnus Dahlstedt
Barzoo Eliassi
Kommunalt koalitionsbyggande i ett nytt parlamentariskt landskap – Pragmatism i policyorienterade möjlighetsfönster s 225 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Johan Wärnström
When the media matters for electoral performance s 249 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Anders Hellström
Pieter Bevelander
Unveiling the radical right online – Exploring framing and identity in an online anti-immigrant discussion group s 267 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Anton Thörnberg
Mattias Wahlström
Ungas politiska (icke-)deltagande på sociala medier – hellre offline? s 293 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Elin Fjellman
Nils Gustafsson
Malena Rosén Sundström
Etniska hierarkier och (icke-)representation – Partikandidater med migrationsbakgrund vid svenska valet 2014 s 317 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Alireza Behtoui
A Swedish culture of advocacy? Civil society organisations’ strategies for political influence s 341 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Malin Arvidson
Håkan Johansson
Anna Meeuwisse
Roberto Scaramuzzino
Från snack till organiserade nätverk – Om tankesmedjors arbete för att värva andra för sina idéer s 365 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Adrienne Sörbom
Hemmafru hemma – Återvändande migrantkvinnors möte med svenska jämställdhetsnormer i politik och praktik s 389 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Catrin Lundström
Bortträngning pågår – Renovering som kulturellt trauma s 415 |Fulltext| |DiVA| |Abstract|
Dominika V. Polanska
Åse Richard
Sociologförbundet har ordet s 441|Fulltext| |DiVA|

Skapad av Snorri Karlsson 2018/07/04
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2018/07/04