Sök
Redaktör
Administratör

Redaktion


Redaktör och ansvarig utgivare

Redaktörer: 
Christofer Edling
Sara Eldén

Ansvarig utgivare:
Katarina Jacobsson

Redaktion

Christofer Edling

Sara Eldén

Åsa Lundqvist 

David Wästerfors

Diana Mulinari

Mikael Klintman

Adress

Sociologisk Forskning

Sociologiska institutionen,
Lunds universitet

Box 114

221 00 Lund

sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se 

Skapad av Snorri Karlsson 2012/01/17
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2017/01/26