Sök
Redaktör
Administratör

Redaktion


Redaktör och
ansvarig utgivare

Redaktörer: 
Christofer Edling
Sara Eldén

Ansvarig utgivare:
Kenneth Nelson

Redaktion

Christofer Edling

Sara Eldén

Åsa Lundqvist 

David Wästerfors

Diana Mulinari

Mikael Klintman

 

Adress

Sociologisk Forskning

Sociologiska institutionen,
Lunds universitet

Box 114

221 00 Lund

sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se 

Redaktionsråd

Ylva Almqvist, Stockholms universitet

Alireza Behtoui, Södertörns högskola

Patrik Aspers, Uppsala universitet

Katrine Fangen, Universitetet i Oslo

Peter Hedström, Linköpings universitet

Mikael Hjerm, Umeå universitet

Tora Holmberg, Uppsala universitet

Bengt Larsson, Göteborgs universitet

Christine Roman, Örebro universitet

Stefan Svallfors, Institutet för framtidsstudier

Östen Wahlbeck, Helsingfors universitet

Malin Åkerström, Lunds universitet

Skapad av Snorri Karlsson 2012/01/17
Uppdaterad av Snorri Karlsson 2018/05/03