Sök
Redaktör
Administratör

Prenumeration


För prenumerationer, adressändringar, annonser och reklamationer, kontakta kassören i Sveriges sociologförbund (kassor@sverigessociologforbund.se).

Prenumerationspriser (avser tryckt version av tidskriften)

Prenumeration Sverige 1000 kr
Prenumeration övriga Världen 1100 kr
Priset inkluderar porto. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid förskottsbetalning.

För annonser gäller följande priser då heloriginal lämnas:
Halvsida i ett nummer 1000 kr; i fyra nummer 3000 kr
Helsida i ett nummer 2000 kr; i fyra nummer 5000 kr
Postgiro: 67 06 67-5, Sociologisk Forskning

Skapad av Snorri Karlsson 2012/01/17
Uppdaterad av Sverre Wide 2016/09/28